Danmark skal være verdens epicenter for marin bioteknologisk innovation ved, at skabe større synergi mellem industri, eksisterende forskning og venturekapital i en innovativ kontekst. Derfor er industrien, fonde, interesseorganisationer og forskningsmiljøer gået sammen og har skabt innovationsnetværket, Blue Tech Cluster.

Industri

Industrien har ikke nok kendskab til de uudnyttede muligheder og innovative startups marin biotech tilbyder. Blue Tech Cluster giver industrien en eksplorativ indgang til den marine og blå økonomi. Industrien får adgang til effektiv tech scouting, startup matchmaking samt et øget overblik over eksisterende viden og projektpartnere

Forskning

Danmark er et forgangsland når det kommer til marin bioteknologisk forskning. Denne forskning skal op af skufferne og ud og gøre nytte i industrien. Blue Tech Cluster giver forskningsmiljøer et netværk til kommercialisering af forsking, fondsmedansøgere og en indgang til relevante samarbejdspartnere på forskningsprojekter

Investor

Blue Tech Cluster giver kapitalfonde og investorer en vej til effektiv tech scouting, matchmaking med startups, en generelt opdatering på teknologiske trends i et marked der oplever stor værditilvækst, samt et forum for skabelse af syndikater

Et netværk med fokus på innovation

Blue Tech Cluster bygger bro mellem industri, forskning og kapitalfonde i et innovativt netværk med fokus på øget udvikling og anvendelse af marin teknologi. Medlemmer af klyngen dækker hele den teknologiske værdikæde fra udvikling til anvendelse, i industrier hvor man kan se marin teknologisk anvendelse.

Netværksarrangementer

Som medlem får du adgang til Blue Tech Clusters arrangementer og konferencer, som afholdes mindst fire gange om året

Vidensdeling

Du får adgang til nyttig viden og erfaringer fra industrien, forskere og innovative miljøer gennem arrangementer som behandler den seneste udvikling og trends. Emner udvælges af medlemmerne

Matchmaking

Få dedikeret matchmaking med relevante udviklingspartnere, forskningspartnere, investeringspartnere, brugere og innovative startups

Medindflydelse

Medlemmerne af Blue Tech Cluster får medindflydelse på valg af faglige temaer og indhold til arrangementer

Internationalt netværk

Blue Tech Cluster repræsenterer Danmark i internationale netværk som den nationale platform for netværk og innovation. Samtidigt arbejder innovationsnetværket for at skabe international opmærksomhed for netværkets medlemmer på deres innovative fremgang

450 Milliarder kr.

uudnyttede potentialer i markedsværdi

5 %

anvendelse af havets ressourcer

25 Medlemmer

deler viden der innoverer

10%

årlig værditilvækst i sektoren

Hold dig opdateret på klyngens

Seneste nyheder

Rocket57

Ny klynge skaber synergi mellem industri, anvendt forskning og venturekapital

Blue Tech Cluster er klyngen der bygger bro mellem industri, anvendt forskning og venturekapital på det marin bioteknologiske område.

Copyright © Blue Tech Cluster - del af Rocket57-gruppen